ค่ำวันที่ 31 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาและนันทนาการ ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ดังนี้
1.การแข่งขันเซปักตะกร้อ ณ สนามกีฬาชั่วคราวหน้าอาคารอเนกประสงค์
2.การเเข่งขันประกวดร้องเพลง ณ เวทีประกวดร้องเพลง ในอาคารอเนกประสงค์
3.การแข่งขันชกมวยไทย “นมไทย-เดนมาร์ค สืบสานศิลปะมวยไทย” ณ เวทีมวยชั่วคราว บริเวณประตูทางเข้านิคมสร้างตนเองมวกเหล็ก