วันที่ 8 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดงาน การแข่งขันฟุตบอล 7 คน” ไทย-เดนมาร์คคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2″ พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ซึ่งเป็นกิจกรรม CG/CSR ที่สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้ง การส่งเสริมให้เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมีทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ทีม ณ สนามฟุตบอล สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย