ช่วงเช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 (World Milk Day 2018) พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อ.ส.ค. ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมร่วมดื่มนมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์งานวันดื่มนมโลก ภายใต้แคมเปญ “นมยิ่งดื่มยิ่งดี” และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร. 9 ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่คนไทย ณ บริเวณอาคาร 1962 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ภายในงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ให้เกียรติปล่อยขบวนคาราวานรถ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคนม แก่ประชาชนทั่วบริเวณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมให้เกียรติเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และประชุมร่วมกับชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี #worldmilkday #worldmilkday2018
#นมยิ่งดื่มยิ่งดี