ช่วงเย็นวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไทย-เดนมาร์ค ออนไลน์ ไลฟ์ มิ้ลค์สิค เฟสติวัล 2020 (Thai-Denmark online live milksic festival 2020)” ภายใต้การดำเนินการโครงการรณรงค์การบริโภคนมด้วยนมไทย-เดนมาร์ค ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายออนไลน์ ซึ่งเป็นครั้งแรกของวงการผลิตภัณฑ์นม ที่ได้จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage : Thai-Denmark Fan Club และโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ZOOM Cloud Meetings โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. (ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ )และ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.ร่วมให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จากน้ำนมโคที่ได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประเทศไทย ภายในงานมีกิจกรรมชิงโชคเพื่อลุ้นของรางวัล และการแสดงจากศิลปินว่าน ธนกฤต, ซานิ นิภาภรณ์ และทอม อิศรา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ Interactive studio (Media Vision) ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี