ช่วงบ่ายวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “DPO CG&CSR DAY 2021” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายมานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ อ.ส.ค. โดยนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานนี้ครั้งให้กับคณะกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webex และ VDO Conference ณ ห้องประชุม 3 ชั้น5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี