ช่วงเช้าวันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิชย์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง กับ อ.ส.ค.
และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Field Day ภาคกลาง ครั้งที่ 8 ภายใต้กิจกรรม “DPO Field Day@Lamphayaklang” ซึ่งภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ อาจารย์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “พันธุกรรมโคนมไทยกับการพัฒนาเนื้อนม” โดยมี ดร.ดนัย จัตวา อาจารย์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เข้าร่วม ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ลำพญากลาง จำกัด ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี