ช่วงเย็นวันที่ 12 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ให้เกียรติเปิดงาน ” Party Foam by Thai-Denmark ” และงาน “UD Town Water Wonderland Songkran 2018″ ภายใต้ concept ” Water Galaxy “” ที่มี Highlight ภายในงานเป็นอุโมงค์น้ำ ที่ใหญ่ และยาวที่สุดในประเทศไทย โดย อ.ส.ค. ร่วมกับ บริษัท อุดรอาชา จำกัด ผู้จัดจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค จ.อุดรธานี ให้การสนับสนุนการจัดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมเดอะโรด ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จ.อุดรธานี