ช่วงค่ำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Thai-Denmark Milksic Festival #3 เนื่องในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 มี ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 18 (พล.ต.คณธัช มากท้วม), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. (ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ), ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และผู้บริหาร/ พนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วม โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์คนไทยบริโภคนมโคสดแท้ 100% จากเกษตรกรไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม แสดงนิทรรศการ อ.ส.ค. / การรีไซเคิลกล่องนม ยูเอชที / ชิงโชค ลุ้นรางวัล และการแสดงจากศิลปิน ซานิ AF, ป๊อป ปองกูล และวงเพลิน ณ บริเวณ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี