ช่วงเช้าของวันที่ 28 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ [email protected]ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์และบันทึกรายการโทรทัศน์ช่องอัมรินทร์ โดยบริษัท อีซี่ไลฟ์ สตูดิโอ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่วนหนึ่งของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งเป็นการร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. กับ บริษัท ปากช่อง ATV ในการเปิดให้บริการกับลูกค้าที่มาท่องเที่ยวและเยี่ยมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยมีนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค./ นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค./นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค./ ผู้บริหาร อ.ส.ค. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทั้งนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด