วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดโรงผสมอาหาร TMR ณ สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย