ช่วงเช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิด Thai Denmark Milk Land สาขา 8 ปั้ม ปตท.อาทิตย์ไฮเวย์ (เส้นบายพาส มิตรภาพขาเข้านครราชสีมา) ซึ่งมีนายศิรปัฐช์ บุญครอง เป็น เจ้าของธุรกิจ