ช่วงเช้าวันที่ 7 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิด Thai Denmark Milk Shop สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม )และ นพ.ภัทรชัยเรืองสิทธิ์ เจ้าของกิจการ Thai Denmark Milk Shop ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ อาคาร 70 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่