ช่วงเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำบุญสำนักงานและนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเจิมอาคารคลังสินค้าหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่