วันที่​ 6 ตุลาคม​ 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ และนางสาวชิดชนก ชิดชอบ ประธานวิสาหกิจชุมชน​พันธุ์​บุรีรัมย์​​ ได้ให้เกียรติ​ร่วมพิธี​ลงนาม​บันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​โครงการวิจัยพัฒนาการใช้พืชกัญชงเป็นแหล่งอาหารโคนมคุณภาพ​ ระหว่าง​ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย​ กับ​ วิสาหกิจชุมชนพันธุ์บุรีรัมย์​ โดยมีผู้บริหาร​ อ.ส.ค.และ​พนักงาน​ที่เกี่ยวข้อง​ วัตถุประสงค์​เพื่อ​รองรับ​โครงการ​ศึกษาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง​ โดยร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงในรูปแบบต่าง​ ๆ​ เพื่อ​ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรของประเทศต่อไป​ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน​ จ.เชียงใหม่​