ช่วงค่ำวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเปิดงาน “ 730 วัน ธ สถิต ณ แดนสรวง” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร/พนักงาน อ.ส.ค. และประชาชน ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี