ช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำเทปพิเศษเนื่องในวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day ประจำปี 2563 ที่จะถึงในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคนมหลากหลายเมนูเพื่อทำการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงมีอยู่ โดยได้มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคสดแท้ เป็นเมนูขนมและเครื่องดื่มที่ทำจากผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในเมนูพานาคอตต้าช็อกโกแลตและนมสดคาราเมลป๊อปคอร์น ณ ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา Home Village กรุงเทพฯ