ช่วงบ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน ที่ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.05-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ในประเด็น “การแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด” โดยมีผู้ร่วมสนทนาอีก 4 ท่านคือนายสัตวแพทย์ สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์, นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย, นายวินนา ศรีสงคราม ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอีสานใต้ และนายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จากที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำนมดิบล้นตลาด จากโรงงานพาสเจอร์ไรส์หลายแห่งปิดตัวลง เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด อีกทั้งโรงเรียนปิดเทอมยาว ขณะที่เกษตรกรโคนมหลายแห่งไม่สามารถหยุดการรีดนมได้ โดยการโฟนอิน จากสำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ