วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยม สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง และนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและคลังสินค้า หลังจากนั้นได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) 2020 เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคนม ภายใต้คำขวัญ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”