วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมร้านอีคอนแวร์เฮาส์ ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดพิษณุโลก และร้าน Milk Land สาขา5 จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ดื่มนมโลก (World Milk Day) 2020 โดยมีนายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมนั้นจัดให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่จำนวน 10 ร้านค้า โดยซื้อผลิตภัณฑ์นม 1 หีบ รับทันที นมยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค ขนาด 125 มล. จำนวน 1 แพค และร้าน Milk Land จำนวน 3 ร้าน โดยซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว รับทันที นมยูเอชที ไทย-เดนมาร์ครสจืด ขนาด 125 มล. 1 กล่อง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค และนอกจากนั้นได้มีการให้สัมภาษณ์พร้อมทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมวันรณรงค์ดื่มนมโลกกับสำนักข่าวช่อง NBT พิษณุโลก และสาธิตการทำเครื่องดื่มที่ร้าน Milk Land สาขา5 ในเมนูนมสดมันม่วงเย็น และนมสดอัญชัญคาราเมลเย็น เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคนม ภายใต้คำขวัญ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”