วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวต้อนรับ นักศึกษา และเป็นกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือก ตัวแทน ทีมนักศึกษา จากภูมิภาค ทั้ง 6 ภาค เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาทในเทศกาลโคนมแห่งชาติ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด Milketing (มิลค์เก็ตติ้ง) การตลาดต่อยอดนมไทย-เดนมาร์ค From Gen Z to Gen X