วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ มอบหมายให้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าต้อนรับรองเลขาธิการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงประมงและปศุสัตว์ ประเทศบังคลาเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ