ช่วงเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเขตภาคกลาง โดยมี ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำทีมผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง อ.ส.ค. และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จำกัด และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เขตภาคกลาง ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานนม อ.ส.ค.มวกเหล็ก และ ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 1 ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมเกษตรกร ร่วมต้อนรับและนำชมโรงงานนมผงอัดเม็ด