ช่วงเช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานคนเมือง บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร