ช่วงเย็นวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai-denmark milksic festival และร่วมเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ และบูทร้านค้า โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) /รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (คุณวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)/ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. (ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ )และ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) พร้อมด้วยผู้บริหาร/ พนักงาน อ.ส.ค. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จากน้ำนมโคที่ได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประเทศไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ โซนนิทรรศการ อ.ส.ค. /โซนกิจกรรม “แกะ ดื่ม พับ เก็บ” ในโครงการรีไซเคิลกล่องนม ยูเอชที /กิจกรรมชิงโชคเพื่อลุ้นของรางวัล/ และการแสดงจากศิลปิน วง SY51, ว่าน ธนกฤต, ซานิ นิภาภรณ์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานเนินนุ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่