วันเสาร์ที่ 11มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ อ.ส.ค. จัดงาน เพื่อมอบความสุข และสุขภาพที่ดี ให้กับเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี โดยดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง และนายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย ออกบูธแจกนมไทยเดนมาร์คแกเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธกิจกรรม และร่วมแจกนมไทยเดนมาร์ค แก่เยาวชนในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธเกมส์ เพื่อสร้างความสนุกให้แก่เยาวชน และบูธรีไซเคิลกล่องนม ของโครงการ แกะ พับ เก็บ ที่มีการสอนเด็กๆพับกล่องนมยูเอชที โดยเด็กๆสามารถนำกล่องนมที่พับมาแลกของรางวัล ณ วงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี