ช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติ มอบนโยบายการดำเนินงานกับผู้บริหาร/พนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (สภต.) และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ โรงงานผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ปราณบุรี หลังจากนั้นได้ให้เกียรติปลูกต้นกันเกราซึ่งเป็นไม้ประดับและไม้มงคล โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร กษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร/พนักงาน สภต.ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์