ช่วงบ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติสัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำเทปพิเศษเนื่องในวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day ประจำปี 2563 ที่จะถึงในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคนมหลากหลายเมนูเพื่อทำการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงมีอยู่ โดยได้มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคสดแท้ เป็นเมนูขนมและเครื่องดื่มที่ทำจากผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในเมนูแมงโก้สมูตตี้, น้ำส้มมิลค์เชค และแซนวิชทอดนมสด โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค., ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค. และผู้บริหารร้าน Thai-Denmark Milk land Homevillage ให้การต้อนรับ ณ ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา Home Village เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ