วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทย-เดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข” ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ณ ที่ว่าการอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมี ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ในการนี้ รมช.เกษตรฯ ได้พบปะประชาชน ที่มารอรับของจากตู้ปันสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ จ.จันทบุรี