ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติสัมภาษณ์ รายการล่องสราญจานสง่า เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 โดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก (World Milk Day)” และในปีนี้มีคำขวัญว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ ซึ่งเทปสัมภาษณ์จะออกอากาศทางช่องโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยใช้สถานที่ในการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ