วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพิมาย และได้มอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยหมักเติมอากาศ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบภัย จำนวน 500 ราย โดยนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และได้จัดนิทรรศการ รวมทั้งออกบูธมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 โหล ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา