ช่วงบ่ายวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมยางพาราภาคใต้ “เปิดประตูสู่เมืองยาง นวัตกรรมนำการผลิต” โดยมีนายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ร่วมต้อนรับ ภายในงานมีการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ภาคใต้ ประกวดยางแผ่นดิบชั้นดี ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และบูธแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น หมอนยางพารา รองเท้ายางพาราฯลฯ ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์