ช่วงค่ำวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานราตรีโคนม โดยมีนายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมต้อนรับและชมการประกวดธิดาและขวัญใจโคนม และพบปะสังสรรค์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติภาคใต้และตะวันตก ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์