ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางการเช่ารถตู้บริการโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน