ราคากลางขออนุมัติจัดซื้อกล่องบรรจุนม 36*200 slim(ไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 200,000 ใบ

ราคากลางขออนุมัติจัดซื้อกล่องบรรจุนม 36*200 slim(ไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 200,000 ใบ