ราคากลางขออนุมัติจัดซื้อ ขวดน้ำ 600 ซีซี.จำนวน 108,000 ซีซี.

ราคากลางขออนุมัติจัดซื้อ ขวดน้ำ 600 ซีซี.จำนวน 108,000 ซีซี.