ราคากลางค่าอะไหล่ L1-L6 UHT. Past, ติดหลอด และ Shrink ก.ค.-ก.ย.6_20170628_0001