ราคากลาง ค่าอะไหล่ ค่า Original Plastic Pump เดือน ส.ค.-ก.ย.60_20170822_0001