ราคากลาง ค่าแรง service เครื่องบรรจุ UHT.Pastฯ ก.ค.-ก.ย.60_20170719_0001