ราคากลางจัดซื้อน้ำตาลทรายขาว (REEINE SUGAR,WHITE SUGAR) จำนวน 39,600 กก.

ราคากลางจัดซื้อน้ำตาลทรายขาว (REEINE SUGAR,WHITE SUGAR) จำนวน 39,600 กก.