ราคากลางจัดซื้อวนิลา DIO4844 จำนวน 200 กก.

ราคากลางจัดซื้อวนิลา DIO4844 จำนวน 200 กก.