ราคากลางจัดซื้อ Avicel plus xp 3625 จำนวน 500 กก.

ราคากลางจัดซื้อ Avicel plus xp 3625 จำนวน 500 กก.