ราคากลางจัดซื้อ GENUPACTIN จำนวน 3,000 กก.

ราคากลางจัดซื้อ GENUPACTIN จำนวน 3,000 กก.