ราคากลาง งานรื้อย้ายเครื่องโฮโมฯ, งานติดตั้งเครื่องโฮโม_20180219_0001