ดาวน์โหลดรายละเอียด ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง