ดาวน์โหลดรายละเอียด ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ไทย-เดนมาร์ค “Interactive Marketing”