วันกำหนดเสนอราคา อังคารที่ 13  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 9.00 น.-12.00 น. สนใจติดต่อ แผนกคลังสินค้า สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

Download (PDF, 649KB)