ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้างพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา