ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง