สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ได้ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งนมโรงเรียนในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

Download (PDF, 4.05MB)