ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้าเหมาพนักงาน ปวส. จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน